Slovensky

PROPOZÍCIE - PENATI GOLF REZORT

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA GOLF TOUR 2019

PROPOZÍCIE - PENATI GOLF REZORT

TERMÍNY CELOROČNEJ SÚŤAŽE

  1. 12.4.2019 Penati Golf Resort – Heritage Course
  2. 8.5.2019 Green Resort Hrubá Borša
  3. 21.6.2019 Penati Golf Resort – Heritage Course
  4. 12.7.2019 Penati Golf Resort – Legend Course
  5. 2.8.2019 Penati Golf Resort – Legend Course
  6. 31.8.2019 Green Resort Hrubá Borša
  7. 27.9.2019 Penati Golf Resort – Heritage Course
  8. 11.10.2019 Olympic Casino Golf Party 2019 – Olympic Casino Carlton Bratislava

KATEGÓRIE

0 - 15,0            - muži, ženy spoločná HCP: stableford netto s úpravou HCP
15,1 - 25          - muži, ženy spoločná HCP: stableford netto s úpravou HCP
25,1 - 54          - muži, ženy spoločná HCP: (HCP limit 36) stableford netto s úpravou HCP
0 – 54               - muži, ženy spoločná: rany brutto

DOPLNKOVÉ KATEGÓRIE
Nearest to Pin: spoločná
Longest Drive: muži
Longest Drive: ženy
Hole in One: spoločná
Most Honest Player: spoločná

ODPALISKÁ

HCP

Muži

Ženy

0 - 15

Biele

Modré

15,1 - 54

Žlté

Červené


CELOROČNÉ BODOVANIE

0 – 54  - muži, ženy spoločná kategória: 1 - 3 Stableford (HCP Limit 36)

Do celoročného hodnotenia sa započítavajú 4 najlepšie bodovo ohodnotené výsledky v sezóne. Hráč vstupuje do boja o celkového víťaza po odohraní najmenej štyroch turnajov, pričom sa počíta súčet štyroch najlepších kôl z doposiaľ odohraných turnajov.

V prípade rovnosti získaných bodov na prvých troch priečkach v celkovom poradí rozhoduje:

  1. vyšší počet odohraných turnajov
  2. rozstrel na 18 jamke (rany brutto)

 

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska..

PODMIENKY TURNAJA

Platné členstvo v SKGA alebo inom zahraničnom klube. V prípade zahraničného hráča prosíme zasielať prihlášku na email: jan.pecha@oc.eu Turnajov sa nemôžu zúčastniť hráči mladší ako 18 rokov. Hráč je povinný uhradiť turnajový poplatok podľa platného cenníka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

POPIS

OCSGT 2019 je séria 7 turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihrisku Penati Golf Resort a Green Resort Hrubá Borša. Golfová túra OCSGT 2019 je otvorenou túrou pre všetkých plnoletých golfistov /18 a viac rokov/. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Používanie vozíka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené.

PRIHLÁSENIE

Server SKGA alebo mailom na jan.pecha@oc.eu najneskôr deň pred konaním turnaja do 17:00.

SPÔSOB ŠTARTU

Postupný z T1 a T10 o 11:00. Štartová listina pre každý turnaj bude uverejnená na stránke www.skga.sk deň pred konaním turnaja po 18:00.

VÍŤAZSTVO

Prvé tri miesta v kategóriách Stableford Netto. Prvé miesto v kategórii Rany Brutto. Prvé miesto v kategóriách Nearest to Pin, Longest Drive a Most Honest Player. Prvé tri miesta v celoročnom bodovaní.

V prípade rovnosti dosiahnutých výsledkov na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách rozhoduje poradie vyhodnotené na serveri www.skga.sk

CENY

Olympic Casino Slovakia trofeje. Hodnotné vouchre do Olympic Casino Slovakia a vecné ceny od partnerov túry. Výherca súťaže HOLE-IN-ONE získava cestu okolo sveta od partnera túry.

Pokiaľ sa hráč nedostaví na vyhlásenie výsledkov a prevzatie cien osobne, táto cena prepadá v prospech usporiadateľa. Nová kategória MOST HONEST PLAYER ocení najúprimnejšieho hráča každého kola.

Absolútny víťaz celej túry ako aj hráči umiestnení na druhom a treťom mieste získavajú hodnotné ceny od Olympic Casino Slovakia a partnerov túry.

POPLATKY

Platba možná len v hotovosti! Green Fee + Štartovné = 100 €. Členovia PGR s platným hracím fee platia len štartovné 25 €.

Turnajový poplatok okrem iného zahŕňa darčekovú tašku, welcome drink, celodenný pitný režim, alkoholické nápoje počas hry, občerstvenie na halfway, jedlo po hre pre každého hráča a ceny pre víťazov.

PROTEST

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50 €. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

SÚŤAŽNÝ VÝBOR

Ján PECHA, Dean SANDERSON, Radomír HOLEČKA
Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií.
Prajeme Vám krásne golfové zážitky.

Cash fever
Olympic Casino Bratislava, Carlton
€ 2 165